Hiện chúng tôi đang tạm dừng việc mau bán pallet gỗ cũ

Cảm ơn!

Pallet gỗ cũ