Nhựa ký thuật ABS

  • Đặc tính nhựa kỹ thuật ABS. Thu mua nhựa phế kỹ thuật giá cao

    Đặc tính nhựa kỹ thuật ABS. Thu mua nhựa phế kỹ thuật giá cao

    Đặc tính nhựa kỹ thuật ABS. Thu mua nhựa phế kỹ thuật giá cao Đặc tính của nhựa kỹ thuật ABS Ưu điểm của nhựa kỹ thuật ABS -     Chịu lực tác động tốt, tính ổn định kính thước tốt, nhuộm được, gia công tạo hình -     Gia công máy móc tốt, độ bền cơ học và độ cứng cao, độ hút nước thấp -   … Xem thêm