Nhân viên bán hàng lầy nhất năm xỏ hội” Đức thánh cháu trời “

Kể ra có cái hội ” Đức thánh chúa trời ” này cũ vui nhỉ. Thi thoảng lại có cái để cười

     

Bài viết liên quan